ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. A Szolgáltató adatai

Szállás neve: Bordűr Wellness Hotel **** Superior & Szőnyegmúzeum
Cégnév: Körösparti Nyár Kft 
Cég székhely:  5561 Békésszentandrás, Szent Erzsébet u. 18. 
Levelezési cím: 5561 Békésszentandrás, Szent Erzsébet u. 18.     
Adószám: 14630019-2-04                  
Cégj. szám: 04 09 008796
Bankszámla tulajdonos neve: Körösparti Nyár Kft
Bankszámlaszám: 11733058-21447635-00000000
IBAN: HU59 11733058-2144763500000000
Swift: OTPVHUHB 
Szállás cím: 5561 Békésszentandrás, Szent András u. 4. 
Szállás e-mail: info@bordurhotel.hu
Szállás telefon:  +36203576345
Kapcsolattartó neve: Horváth Ágnes    
Kapcsolattartó e-mail: info@bordurhotel.hu
Kapcsolattartó telefon: +36306522028

NTAK reg.szám: SZ23079346

NTAK adószám: 14630019-2-04

NTAK kategória: Szálloda

Szálláshely helyrajzi száma: 48


II. Általános rendelkezések

1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyeinek (továbbiakban: szálláshely) és azok szolgáltatásaiknak

igénybevételét.

2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális

megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

3. Szolgáltató fenntartja annak lehetőségét, hogy bizonyos vis maior helyzetben – pl. járvány – jelen ÁSZF-en kívül egyéb, általános érvényű – a szálláshely weboldalán nyilvánosan közzétett és mindenki számára megismerhető – utasításban kiegészítő jelleggel szabályozza a szálláshely és annak szolgáltatásai igénybevételét.


III. Szerződő felek

1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a vendég (továbbiakban: Vendég) – ideértve 10 fős foglalástól kezdődően a Csoportot is – veszi igénybe.

2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.


IV. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Az ajánlat elkészítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges a Vendég részéről: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül vagy az ajánlatban feltüntetett egyéb érvényességi időig nem érkezik a Vendégtől konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban

megküldött visszaigazolásával jön létre, és az így az írásban megkötött szerződésnek

(továbbiakban: Szerződés) minősül.

3. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.

4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég ezen meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

5. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

6. Parkolási lehetőség igénybevétele a Vendég részéről csak a gépjármű rendszámának

megadásával lehetséges.

7. Különleges étrend biztosítása csak akkor lehetséges, amennyiben a Vendég előre, a foglalás során vagy egyéb írásos formában megadja a kívánt étrend megnevezését.

8. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt – erre vonatkozó okmányaik bemutatásával – igazolják. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem lakhat.


V. Digitális okmányolvasó használata és a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA)

rendszer A Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszerbe történő adattovábbításra a szálláshely 2021. szeptember 1-jétől köteles.

A hatályos jogszabályi előírások értelmében a bejelentkezés és szobaelfoglalás feltétele a

szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyek személyes adatait igazoló fényképes igazolvány (személyi igazolvány; vezetői engedély; vagy útlevél) átadása érkezéskor a recepción, illetve digitális okmányszkennerrel való rögzítése a szálláshely részéről. Minden Vendég azonosítására szükséges bemutatni a személyes adatait igazoló fényképes okmányt érkezéskor, életkortól függetlenül gyermekek esetében is (kivéve lásd: 584/2021. (X. 14.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a 14. életévét be nem töltött kiskorú számára a szálláshely-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos okmány bemutatási kötelezettség alóli mentesítésről).

A hatályos jogszabály szerint – amennyiben a Vendég nem adja át érkezéskor a személyi

azonosítására szolgáló okmányt, abban az esetben – a Szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A jogszabály alapján megtagadott tartózkodás esetén a Szolgáltató a foglalási visszaigazolásban szereplő előleg-, kötbér-, lemondási- vagy módosítási összeg megfizetésére igényt tart.


VI. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

1. A Vendégnek joga van a szobá(ka)t a Szerződés szerinti nap 15.00 órától elfoglalni.

2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a Szerződés szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a Szerződéstől kivéve, ha a Szerződésben későbbi érkezési időpont került kikötésre.

3. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

4. A szálláshely foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatást a Vendég igénybe kívánja venni, azt az érkezését megelőző napon jeleznie kell a szálláshely recepciója számára, valamint a feltüntetett árlista összege tartalmazza azt. A korai érkezés felár ellenében 11 óra és 14 óra között biztosított míg a késői távozás 16 óráig biztosított felár ellenében. A további itt tartózkodás további éj hosszabbítással lehet igénybe venni!


VII. Az elszállásolás meghosszabbítása

1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása

szükséges.

2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon

10.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.


VIII. Árak

1. A szálláshely mindenkori listaárai a szálláshely honlapján (www.bordurhotel.hu) megtalálhatóak. A szálláshely egyéb szolgáltatásainak árlistái az adott részlegeken (pl. étterem, wellness), valamint a szálláshely honlapján is (www.bordurhotel.hu) rendelkezésre állnak.

2. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálláshely recepcióján.

3. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a csomagáron a Szolgáltató már nem változtathat.

4. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

5. Egyágyas felár felszámítása történik minden esetben, hanem nagyobb szobatípusba és a szobában egy olyan Vendég tartózkodik csak, aki fizetősen van a szálláshelyen (pl. egy felnőtt egy 3 év alatti gyermekkel tartózkodik a szobában).


IX. Ajánlatok, kedvezmények

1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálláshely weboldalán, illetve egyéb, egyedi értékesítési csatornákon kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy

rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.


X. Gyermekkedvezmények

Amennyiben a szálláshely a csomagajánlatoknál vagy a napi áraknál mást nem határoz meg, úgy gyermekek részére a Szolgáltató - a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szállás kedvezményeket biztosítja:

- 0-tól 3 éves korig 100% fix ,

- 4-tól 12 éves korig szálláshely által meghatározott mindenkori áron.

A szülőkkel közös szobában történő elhelyezés a szülők közt egy ágyban értendő, max. egy

gyermek részére plusz fekvőhely/pótágy biztosításával, és csakis bizonyos szobatípusoknál. A pótágy igényt a Szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.


XI. Fizetési módok, -garancia

1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb azok igénybevételt követően, főszabályként a Szerződő Fél szálláshelyről történő távozását megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

2. A Vendég a szolgáltatás ellenértékét a helyszínen készpénzzel, bankkártyával vagy érvényes és sérüléstől mentes, kizárólag a Vendég vagy a vele együtt a szálláshelyen tartózkodó személy nevére kiállított OTP/MKB/K&H Széchenyi Pihenő Kártya útján jogosult és egyben köteles – egyedi megállapodás hiányában – legkésőbb a szálláshelyről történő távozás időpontjában kiegyenlíteni. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató által rögzített napi árfolyamon kerülhet átszámításra.

Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR. A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást és az alábbi bankkártyákat is: Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club.

3. A szolgáltatás ellenértékének átutalással történő megfizetése esetén – amennyiben a

Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles a foglalást követő 5 munkanapon belül átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálláshely bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

4. A szolgáltató a szolgáltatás szerződés szerinti igénybevételének, és ellenérték kiegyenlítésének garantálására:

Kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás

ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,

Kérheti előleg megfizetését a fizetendő összeg egy részére vagy annak teljes összegére

A fizetést a honlapon kialakított online bankkártyát elfogadó rendszeren keresztül is

megteheti.

5. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.


XII. Előlegfizetési feltételek

1. Előleg 9 főig történő egyéni megrendelés, valamint csoportos megrendelés (10 főtől: baráti

társaság, esküvő, rendezvény stb.) esetén is fizetendő nem kiemelt és kiemelt időszakra (hosszú hétvégék, állami ünnepek, őszi/téli/tavaszi/nyári tanítási szünetek) egyaránt. A fizetendő előleg összege nem kiemelt és kiemelt időszakra vonatkozóan egyaránt a foglalás értékének 50 %-a. Amennyiben az előlegek mértékétől eltérő összeget alkalmaz a szálláshely, azt a szóban forgó csomagajánlatban vagy árlistában feltünteti. Az előlegfizetés határidejét az ÁSZF IV. 2. pontjában rögzített visszaigazolás tartalmazza.

2. A szállásdíj fennmaradó részét a Vendég köteles érkezéskor ellentételezni a szálláshely részére. Az egyéb fogyasztást, igénybevett szolgáltatásokat a szobaszámla alapján távozáskor fizeti meg.

3. Előlegfizetés módja: készpénz, átutalás, OTP/MKB/K&H SZÉP kártya, bankkártya. Készpénzes és bankkártyás előlegfizetésre a szálláshelyen is lehetőség van. Az előleg beérkezése után a Szolgáltató előleg számlát állít ki és azt elektronikus úton megküldi a Szerződő félnek, illetve a befizetőnek.

Átutalással történő előlegfizetés esetén az előleg összegét az alábbi bankszámlaszámra kell utalni:

11733058-21447635-00000000.

A szálláshely honlapján történő online foglalás esetén a foglalás értékének kiegyenlítése az

alábbiakban megjelölt módokon lehetséges:

Online bankkártyás fizetés: OTP SimplePay

Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, Diners Club, American Express

Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MBH Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya


XIII. Lemondási és módosítási feltételek

Amennyiben a Szerződésben más feltételek nem kerültek meghatározásra, a lemondási feltételek – kivéve vis maior – a következők:

A foglalások az érkezéstől számított 15 napig ingyenesen lemondhatóak, kivéve főszezonban és kiemelt időszakban, amikor a foglalást az érkezést megelőző 7 napon túl lehet térítésmentesen lemondani. Az érkezéstől számított 15, illetve 7 napon belüli lemondás esetén a befizetett előleg nem jár vissza a Vendégnek, de azt a recepcióval egyeztetve, a szálláshely szabad kapacitásának megfelelően felhasználhatja a foglalást követő 6 hónapon belül, vagy a megvásárolt csomag lejártáig.

SZÉP Kártyával történő előleg fizetés esetén a 15 vagy 7 napon túli visszafizetéskor a banki

jutalékkal csökkentett összeget kapja vissza a Vendég.

Amennyiben a Szerződésben más feltételek nem kerültek meghatározásra, a módosítási feltételek – kivéve vis maior – a következők:

1. Csoportos szállásfoglalások (10 főtől) módosítása (előre megrendelt időszak módosítása,

valamint szobaszám csökkentése) esetén a foglalt időpont érkezési napját megelőző 14. napig a Csoport a megrendelést írásban, következmények nélkül lemondhatja. Amennyiben előlegfizetés történt, az előleg összege kamatmentesen visszafizetésre kerül.

2. Az érkezés napját megelőző 14 napon belül a Csoport a megrendelését lemondási díj

megfizetésének kötelezettségével mondhatja le. A lemondási díj érkezés előtti 14 napon belüli lemondás esetén 1-7 éjszakás foglalás esetén 1 éjszaka napi listaára, 7 éjszakát meghaladó foglalás esetén 2 éjszaka napi listaára lefoglalt szobánként. A fentieken túlmenően a befizetett előleg az érkezés napját megelőző 14 napon belül történő lemondás esetén nem téríthető vissza, a Szerződő felek közös megegyezésével meghatározott eltérő időpontban azonban felhasználható az eredeti foglalástól számított 6 hónapon belül.

3. A Csoport részéről az étkeztetésre irányuló szolgáltatás jogkövetkezmények terhe nélkül a

teljesítés napját megelőző 48. óráig mondható le. A teljesítést megelőző 48 órán belüli esetleges módosítás (megrendelt mennyiség csökkentése), vagy lemondás esetén a Csoport köteles az étkezésre irányuló és előre megrendelt szolgáltatás teljes díját a Szolgáltatónak megfizetni.

A foglalás módosítása – kivétel vis maior – első alkalommal 10 000 Ft/szoba, második alkalommal 15 000 Ft/szoba összegű ellenérték megfizetése esetén lehetséges, mely összeg a foglalás módosításával egyidőben fizetendő, így tekinthető csak véglegesnek a módosítás. Amennyiben a fentiektől a szálláshely eltér, úgy azt a szóban forgó csomagajánlatban vagy árlistában feltünteti.


XIV. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

- a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a

szálláshelyet;

- a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

- a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét, a szobai tájékoztatóban foglaltakat nem tartja be, illetve annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

- a Vendég fertőző betegségben szenved;

- a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a

meghatározott időpontig.

2. Amennyiben a Felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a Szerződés megszűnik.

3. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, vagy más

Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 24:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.


XV. Elhelyezési garancia

1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

2. A Szolgáltató köteles a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen – biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely

biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

4. Amennyiben a Vendég a felajánlott helyettesítő szálláshelyet méltányolható indokból nem

fogadja el, az érkezés napját megelőzően felmerült szolgáltatói akadályoztatás esetén részére a befizetett előleg visszajár, az érkezést követően felmerült szolgáltatói akadályoztatás esetén a Felek a tényleges szolgáltatások tekintetében elszámolnak egymással, valamint a Vendég esetleges kártérítési igényét a Szolgáltatóval szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint érvényesítheti.


XVI. A Vendég jogai

1. A Szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez az általa bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint a szálláshely szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, illetve a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitva-tartási időben.

2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a Szállodában való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy a szóbeli panaszról általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:

Körösparti Nyár Kft. - Bordűr Wellness Hotel **** Superior & Szőnyegmúzeum

Cím: 5561 Békésszentandrás, Szent Erzsébet utca 18.

Levelezési cím: 5561 Békésszentandrás, Szent Erzsébet utca 18.

Tel.: +36203576345

E-mail: info@bordurhotel.hu

A Szolgáltató az írásbeli panasz kivizsgálását a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján végzi el.


XVII. A Vendég kötelességei

1. A Vendég köteles a Szolgáltató által a részére nyújtott szolgáltatások ellenértékére vonatkozó díj megfizetése az ÁSZF IV. 2. pontjában rögzített visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a Szerződés lejártakor.

2. Abban az esetben, ha a Vendégek élelmiszert vagy italokat hoznak be a szálláshelyre, és azokat nyilvános helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést számlázzon ki (az úgy nevezett "dugópénz" italok esetén). A szálláshely vendéglátó ipari egységeiből ételt / italt a Vendégeknek kivinni tilos.

3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

4. A Vendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a szálláshely fedetlen és őrzött

parkolójában. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását, a gépjármű ellopását, természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

5. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra.

6. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni.

7. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

8. A Szolgáltató a szobákban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal, ezek megőrzésére, illetve tárolására értékmegőrző található a szobában.

9. A szálláshely területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

10. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. Az ennek betartására vonatkozó, kötelességre felhívó jelzéseket – a jogszabályban előírt területeken – a Szolgáltató elhelyezte. A szálláshely alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A Vendégek, illetve a szálláshely területén tartózkodó bármely személy köteles ezen jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely Vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Szolgáltatót az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

11. A szállodai szobákban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagokat tárolni tilos. Tűz esetén a szálláshely recepcióját haladéktalanul értesíteni kell. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit – az ott elhelyezett tájékoztató szerint – a lehető leghamarabb elhagyni.

12. A Vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálláshely előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a Vendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

13. A Vendég gondoskodni köteles arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a szálláshelyen.

14. A szobákat, illetve a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

15. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég, a

kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személy hibájából elszenved. A Vendég, a kísérője vagy az ő felelőssége alá tartozó más személy által gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a Szolgáltató az okozójával megtérítteti.

16. A Vendég köteles a szálláshely épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.

17. A szálláshelyen belüli területen, valamint a teraszokon – a Vendégek nyugalma érdekében – a 22.00 órát követő időszakban hangoskodni, a szobák belső tereiben zavaró hangerővel televíziózni, zenét hallgatni, valamint a hallban hangosan zenélni tilos.

18. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshely recepcióján, és minden

szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19. Berendezési tárgyakat, textíliákat a szálláshelyről tilos kivinni.

20. A Vendég köteles a szobáját mindenkor zárva tartani, meggyőződni arról, hogy a szobája

elhagyásakor a szobáját bezárta és az ajtó megfelelően zárt állapotban van, az kisebb erőbehatás esetén sem nyílik ki.

21. A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálláshely közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a Szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) a Szolgáltató – vagyonvédelmi okokból – zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre.


XVIII. Háziállatok behozatala a szálláshelyre

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyre bevihető háziállatok (kisállatok) körét egyedileg, a Vendég ez irányú jelzését követően előre, írásban, foglaláskor vagy későbbiek folyamán meghatározza. Alapesetben behozható háziállatok fajtái: szobánként max. 2 db kutya, macska, kisemlős max. 5 kg-ig. Foglaláskor be kell mutatni a kutya eboltási könyvének másolatát, amiből látható az állat chip száma, veszettség elleni oltása, bolhaírtást és féregtelenítést igazoló pecsét. Ha előzetes egyeztetés nélkül érkeznek háziállatok a szálláshelyre, a hotel mindenkori árjegyzékében szereplő extra takarítási díjat számol fel a Szolgáltató a szobára.

2. A vakvezető kutyákat a Vendégek díjmentesen hozhatják a szálláshelyre.

3. A szálláshelyen háziállat a Szolgáltató által kijelölt szobákba vihető be, majd a szállodai

szobában a Vendég felügyeletével tartható. A közös helyiségeket a háziállatok a szobák

megközelítésére használhatják, egyéb helyiségek (étterem, uszoda stb.) háziállattal nem

látogathatók.

4. A Vendég teljes körűen felelős az általa szálláshelyre behozott háziállat által okozott károkért, illetve köteles a mindenkori árlistában szereplő extra takarítás díját a helyszínen, az esetlegesen a későbbiek folyamán feltárt károkozást pedig utólagosan megfizetni.


XIX. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett térítésköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a Ptk. szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdonú tárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A fenti személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szálláshelyet.


XX. A Szolgáltató kötelessége

1. A Szolgáltató kötelezettsége a Szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése a Vendég részére.

2. A Szolgáltató kötelezettsége a Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma

kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése, illetve ezekről a Vendég tájékoztatása.

3. A szálláshelyen belüli területen, valamint a teraszokon – a Vendégek nyugalma érdekében – a 22.00 órát követő időszakban történő hangoskodási, a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózási, zenehallgatási, valamint a hallban történő hangosan zenélési tilalom betartásáért és betartásáért a szállodai személyzet felel.


XXI. A Vendég betegsége, halála

1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a Vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg a Vendég vizsgálata során, a Szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálláshely elhagyás miatt keletkezett többletköltség a Vendéget terheli.

2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt az érintett Vendég hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a

betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

3. A Vendég elhalálozását a Szolgáltató a Szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételre igényt tart, azt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

4. A Vendég érkezés előtt 3 nappal történő olyan megbetegedése, mely akadályozza a lefoglalt szálláshely igénybevételét, orvosi dokumentáció vagy igazolás ellenében a Szolgáltató részéről elfogadottnak tekintet távollét.


XXII. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a Vendég dolgainak elvesztése,

megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el abban az esetben, ha a Vendég a

Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen helyezett el, vagy amelyeket a

Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató

alkalmazottainak és Vendégeinek felelősségi körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshely területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

5. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness

részlegnek vagy létesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

6. A Szálloda wellness részlegének igénybe vétele a Vendég saját felelősségére történik. A víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, az ebből eredő balesetekért a szálláshely felelősséget nem vállal.


XXIII. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény) szabályainak megfelelően eljárni.


XXIV. Adatvédelem

1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

3. Szolgáltató tevékenysége során az USA-ba is továbbít a Vendégekkel kapcsolatosan személyes adatokat (RESnWEB szolgáltatás). Az adatfeldolgozó Wildbit, LLC székhelye az Egyesült Államokban van, így a részére történő adattovábbítás harmadik országba történő adattovábbításnak minősül. A Wildbit, LLC ugyanakkor az általános szerződési feltételei adatvédelmi kiegészítésébe beépítette az Európai Bizottság által javasolt, jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket. Erre tekintettel felügyeleti hatóság engedélye nélkül is megfelelő garanciákkal ellátottnak minősül a Wildbit, LLC részére történő adattovábbítás, így annak jogi akadálya nincsen.


XXV. Vis major

1. Azon egyik Szerződő félnek sem felróható, a Szerződés megkötését követően létrejött, illetve azt megelőzően létrejött, de előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk, járvány,

hatósági/kormányzati korlátozások bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis

major), illetve amely közvetlenül akadályozza adott Felet a szerződéses kötelezettsége

teljesítésében, bármely felet felmenti a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

2. A Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és

körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

3. Vis maior helyzet miatt elmaradt szolgáltatás esetén a Felek vagy megállapodnak egy, az eredeti foglalástól számított 6 hónapon belüli új időpontban a szolgáltatás igénybe vétele céljából, vagy – amennyiben bármelyik Fél írásban jelzi a másik Fél számára, hogy a szolgáltatás más időpontban történő igénybevételére nem képes – a Szerződés bármely Fél ilyen tartalmú egyoldalú nyilatkozata következtében azonnali hatállyal megszűnik.

4. Amennyiben a Szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítése a vis maior miatt lehetetlenné vált, úgy kártérítési felelősség egyik szerződő Felet sem terheli, Felek az eddig az időpontig teljesített szolgáltatásokkal kötelesek egymással elszámolni, a vis maior miatt nem teljesíthető szolgáltatások teljesítése alól Felek mentesülnek.


XXVI. A Szerződés teljesítési helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró

bíróság

1. A Szerződés teljesítési helye az a hely, ahol a szálláshely található.

2. A Felek közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályokat, különösen a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Jogvita esetére a Felek – értékhatártól függően – a Szarvasi Járásbíróság, illetve Gyulai

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.


XXVII. Az ÁSZF hatályosulása

1. A Szerződés megkötése esetén a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette az ÁSZF-ben szereplő feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal, illetve azok alkalmazására a Szerződés vonatkozásában.

2. A Vendég a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy az ÁSZF módosulhat. Az ÁSZF mindenkori hatályos aktuális változata a szálláshely honlapján (www.bordurhotel.hu), illetve a recepción megtalálható.

3. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy amennyiben eltérés mutatkozik a Szerződés, illetve az ÁSZF konkrét feltételei között, a Szerződés rendelkezéseit tartják irányadónak.


XXVIII. Melléklet

A Szobai tájékoztató/Házirend az ÁSZF elválaszthatatlan része.

Jelen ÁSZF érvényes visszavonásig.

Kelt: Békésszentandrás, 2024. január 1.

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával!

Jó pihenést kívánunk!